Children

Sang Kancil dengan Penunggu Huma

Himpunan Kisah Dongeng Sang Kancil

Sang Kancil yang pintar itu telah menjelir dan menendang-nendang tubuh orang-orangan di huma dengan menggunakan kakinya. Tanpa sedar getah di tubuh orang-orangan telah melekat padanya Kancil gagal melepaskan diri. Pak Tani sampai dan berjaya membawa balik Kancil, lalu dimasukkan ke dalam reban. Isteri Pak Tani pula menyediakan perkakas untuk memasak. Kancil kesedihan, tetapi dia mendapat akal apabila Anjing Pak Tani menghampiri reban. Kancil menyatakan dia dipaksa berkahwin dengan anak gadis Pak Tani. Anjing sanggup menjadi ganti, lalu dibukanya pintu reban. Maka bebaslah Kancil. Pak Tani sangat marah, Anjing itu dipukulnya.

Release Date

04/09/2019

Language

Bahasa Melayu

Publisher

ITBM & TLiNGE
Get The App

Nusantara Audiobooks