History

Sejarah Melayu

Sulatus Salatin - Kebangkitan, Kegemilangan dan Kejatuhan Kesultanan Melaka

Sejarah Melayu ditulis di Melaka dan dibawa bersama semasa Sultan Mahmud Syah berundur dari Melaka pada tahun 1511. Naskhah asal ini kemudian dibawa ke Johor dari Kampar, Sumatera pada tahun 1528. Teks yang turun masa kini merupakan teks yang disalin dipercayai berasal sejak tahun 1356, dan disunting semula pada 1612. Salinan manuskrip yang ada bertarikh 1808.

Release Date

10/12/2018

Language

Bahasa Melayu
Get The App

Nusantara Audiobooks